PROGRAMUL ELECTORAL al Candidatului Av. Dr. MĂDUȚA SORIN-DINU – Alegerile Elective din Baroul București – 18-22 septembrie 2023

(1). MĂSURI IMEDIATE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACTIVITĂȚII PROFESIONALE ȘI DE RELAXARE FISCALĂ A AVOCAȚILOR.

A.

(a). Majorarea OBLIGATORIE a Onorariilor actuale, existente în cadrul Serviciului de Asistență Juridică Obligatorie și egalizarea acestora la nivelul Onorariilor Minimale, prevăzute în GRILELE MINIMALE, stabilite prin decizie de către U.N.B.R.

(b). MAJORAREA ONORARIILOR MINIMALE, stabilite în Grilele U.N.B.R. cu 50%, onorarii minimale aplicabile raporturilor contractuale dintre avocați și clienți.

Termen de soluționare: 6 luni de zile!

B.

ELIMINAREA IMEDIATĂ a OBLIGATIVITĂȚII plăților, privind PENALITĂȚILE DE ÎNTÂRZIERE, aplicate în prezent avocaților ce plătesc cotele cu întârziere(!), către CAA, ca sistem instituțional autonom propriu, parte a Baroului București, excludere ce poate fi realizată în 2 etape, pentru a se preîntâmpina anumite blocaje de natură fiscală la nivelul respectivului Serviciu:

(a).Prima Etapă: reducerea cotei de penalitate de la 0,15%/zi, la cuantumul de 0,015%/zi, reducere programată în primele 3 luni de la Alegerea mea ca Decan;

(b).A doua Etapă (în intervalul imediat celor 3 luni menționate anterior): Eliminarea Totală a acestor Penalități, aplicate plăților cu întârziere a cotelor.

Termen de soluționare: 6 luni de zile de la data validării Alegerilor!

C.

SCUTIREA TOTALĂ de la plata obligațiilor fiscale a oricărui avocat, din Baroul București, CARE NU REALIZEAZĂ VENITURI DIN PROFESIA DE AVOCAT și suspendarea oricăror plăți obligatorii, pe termen NELIMITAT, până la redresarea economico-financiară a avocatului, aflat într-o asemenea stare de insolvabilitate.

Articolul 55 aliniat 2, litera (j) din Legea nr.51/1995 permite o asemenea masură.

Termen de soluționare: 6 luni de zile!

D.

(a). Demersuri legislative IMEDIATE privind ABROGAREA dispozițiilor articolului 451, aliniatul 2 din Codul de Procedura Civilă, dispoziții care permit instanțelor de judecată să cenzureze/reducă Onorariile Avocaților, respectiv să intervină (legal) cu privire la acest aspect. Oprirea ORICĂREI (!) intervenții externe privind libera exercitare a profesiei și a stabilirii consensuale a Onorariilor de Avocat.

(b). Demersuri (legislative) IMEDIATE privind ABROGAREA dispozițiilor articolului 48, aliniat 3 din Legea nr.51/1995: “Organele de conducere colegiale iau hotărâri numai prin vot deschis. Deliberarea și votul constituie SECRET profesional”.

Acest text de lege împiedică, prin SANCȚIONARE, o TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ A ACTIVITĂȚII ALEȘILOR, la nivel de Conducere a Baroului București, iar menținerea în vigoare VA OPRI pe mai departe INFORMAREA AVOCAȚILOR din Baroul București referitoare la activitatea Consiliului Baroului București, respectiv a Decanului instituției.

Termen de soluționare: 6 luni de zile!

(c). INTERZICEREA (prin lege) a CUMULULUI DE FUNCȚII ȘI DEMNITĂȚI, în cadrul organelor reprezentative, alese în structurile de conducere a Baroului București.

Termen de soluționare: 4 ani, până la finalizarea mandatului de Decan!

(d). Modificarea legislativă în sensul ÎNĂSPRIRII SANCȚIUNILOR DE NATURĂ PENALĂ, în cazul INSULTEI, CALOMNIERII sau VIOLENȚEI (verbale sau fizice) îndreptate și săvârșite ÎMPOTRIVA AVOCAȚILOR, INDIFERENT DE CAUZE, MOTIVE SAU ÎMPREJURĂRI, nu doar în legatură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu!

Sunt tot mai multe situații în care avocații sunt jigniți, agresați verbal sau fizic de persoane cu care nu se află în raporturi clientelare!

Termen de soluționare: 1 an de zile, de la validarea alegerilor ca Decan.

E.

Completarea dispozițiilor articolului 55, aliniatul 1, din Legea nr.51/1995, cu următoarele dispoziții (prin adăugare la text): “CONSILIUL BAROULUI BUCUREȘTI este format din 21 de Membri (!), aleși pe o durată de MAXIM 2 MANDATE (!) elective, EXCEPȚIE făcând avocații care au deținut, suplimentar acestei perioade de 8 ani de zile, calitățile de Decani sau Prodecani.

În situația celor care au avut aceste funcții, numărul MAXIM de mandate să fie 4”

Termen de soluționare: 4 ani, până la finalizarea mandatului de Decan!

F.

FORMULAREA, REDACTAREA ȘI INTRAREA ÎN VIGOARE a unei NOI LEGI A AVOCATURII (!) moderne și actuale, în consens cu necesitățile actuale ale avocaților și cu evoluția socială a profesiei. Este necesară și OBLIGATORIE O NOUĂ LEGE A AVOCATURII, actuala fiind din anul 1995, perioadă în care profesia de avocat nu întâmpina atâtea greutăți de exercitare.

Termen de soluționare: 4 ani de zile, până la finalizarea mandatului de Decan!

(2). MĂSURI NECESARE ȘI UTILE PENTRU O BUNĂ FUNCȚIONARE A ACTIVITĂȚII PROFESIONALE

(a). Eliminarea oricăror RESTRICȚII legale privind promovarea și reclama avocaților, mai ales a AVOCAȚILOR TINERI sau a celor LIPSIȚI DE CLIENTELĂ (!)

Avocatura, în afară de știință și ARTĂ (!) …mai este și o AFACERE (!) pe care dacă nu o promovezi, prin reclamă și publicitate (mai ales la începutul exercitării profesiei!) va fi foarte greu să poți realiza vreun venit corespunzător necesar!

 (b). Constituirea unui FOND DE ÎNTRAJUTORARE  a AVOCAȚILOR PENSIONARI, ieșiți total din activitate și a căror resurse financiare necesare traiului sunt total neîndestulătoare!

Contribuția la acest FOND să fie facultativă, nu obligatorie, iar sumele depuse de colegi să fie de asemenea la latitudinea acestora.

Fondul să fie supravegheat și controlat direct de către Consiliul Baroului București și de către Decanul instituției.

Termen de soluționare: 6 luni de zile!

(c). CONSTRUIREA UNUI NOU SEDIU AL BAROULUI BUCUREȘTI, modern și sugestiv dimensiunii celui mai mare Barou din Romania. Este Obligatoriu, deoarece actualul sediu este o clădire foarte veche, neîndestulătoare și cu un pericol destul de ridicat în cazul unor cutremure.

Mereu sunt necesare reparații/renovări ale căror costuri sunt foarte de mari!

NOUL SEDIU să fie construit pe minim 10-11 etaje, să fie dotat Ultramodern cu 2 Săli de conferințe (similare cu Sala actuală de la etajul 6 sau mai mari decât Sala actuală de la etajul 6), Bibliotecă reală și virtuală, una/două cafenele, Săli de IT, un Restaurant pentru servirea mesei la prânz și la cină (la cele mai mici prețuri posibile!), spații de birouri pentru închirierea către avocați (la cele mai mici prețuri posibile!), etc.

Pentru realizarea acestui obiectiv important, este necesar să se identifice și să se atragă orice sursă financiar-legală externă Baroului București și care să nu fie contrară legii!

Ideea îmi aparține încă din anul 2008, cand am candidat la Funcția de Decan.

BAROUL BUCUREȘTI MERITĂ UN SEDIU MODERN PE MĂSURA IMPORTANȚEI SALE!

Termen de soluționare: 4 ani, până la finalul mandatului de Decan!

OBIECTIVELE ASUMATE SUNT REALIZABILE ȘI POT CONDUCE LA O ÎMBUNĂTĂȚIRE ȘI RELAXARE A ACTIVITĂȚII PROFESIONALE, ÎN CADRUL BAROULUI BUCUREȘTI.

ACESTEA VOR FI REALIZATE ÎN TERMENELE PROPUSE, CU O PERMANENȚĂ INFORMARE A AVOCAȚILOR din cadrul BAROULUI BUCUREȘTI ȘI O CONSULTARE PREALABILĂ A LOR, înainte de demararea fiecărui demers/obiectiv asumat!